Załącznik nr 1 do SIWZ- warunki realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania prac | Zamówienia powyżej 130.000 PLN