Załącznik nr 3A – 3B do SIWZ – wykaz obiektów z podziałem na części zamówienia | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.