Załącznik nr 2A – 2B do SIWZ – planowane zużycie mocy z podziałem na grupy taryfowe | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie.