Załącznik nr 5B do SIWZ – Formularz cenowy cz. 2 zamówienia | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy