Załącznik nr 5A do SIWZ – Formularz cenowy cz. 1 zamówienia | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy