KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6d7343f9-2596-4dbf-8036-a408f358d6d5 | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w 2019 roku do 159 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy