Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty_20.12.2018 | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w 2019 roku do 4 obiektów (nieruchomości) będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy