Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz obiektów z podziałem na planowane zużycie energii | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w 2019 roku do 4 obiektów (nieruchomości) będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy