Załącznik nr 6 do SIWZ- umowa na worki do podlewania | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy.