Załącznik nr 2A-B do SIWZ – kosztorys ofertowy | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy.