Informacja z otwarcia ofert | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy.