Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.