Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.