Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.