Załącznik nr 5A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.