Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.