Załącznik nr 3 do SIWZ- mapa | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.