Załącznik nr 2 do SIWZ – kosztorys i zakres prac | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.