Załącznik nr 1do SIWZ- warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.