Informacja o wyniku postępowania | Utrzymanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Szamocką-Ficowskiego-Dygata.