Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż ścianki boulderingowej w Parku Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.