Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy (II)