Załącznik nr 3A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy (II)