Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy (II)