Załącznik nr 2 do SIWZ- kosztorys ofertowy | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy (II)