Załącznik nr 1 do SIWZ – parametry jakościowe worków | Zakup, dostawa i rozładunek worków do podlewania drzew na terenach zieleni m.st. Warszawy (II)