Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia | Utrzymanie zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Stawu Służewieckiego położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji .