KluczPub_Oferta_PostepowanieID_62ceeddc-ccd3-44be-8fbe-0ff90fab89da | Utrzymanie zbiorników wodnych w Dolince Służewskiej i Stawu Służewieckiego położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji .