Załącznik nr 4A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Posadzenie i pielęgnacja krzewów na terenie Dzielnic: Żoliborz, Bielany, Ochota, Włochy, Ursus, Praga Północ