Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Posadzenie i pielęgnacja krzewów na terenie Dzielnic: Żoliborz, Bielany, Ochota, Włochy, Ursus, Praga Północ