Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Posadzenie i pielęgnacja krzewów na terenie Dzielnic: Żoliborz, Bielany, Ochota, Włochy, Ursus, Praga Północ