Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, zieleń) dla BUDYNKU PAWILONU EDUKACYJNEGO PRZY UL. WYBRZEŻE PUCKIE/WYBRZEŻE HELSKIE W WARSZAWIE