Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, zieleń) dla BUDYNKU PAWILONU EDUKACYJNEGO PRZY UL. WYBRZEŻE PUCKIE/WYBRZEŻE HELSKIE W WARSZAWIE