Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną (drogi, parkingi, zieleń) dla BUDYNKU PAWILONU EDUKACYJNEGO PRZY UL. WYBRZEŻE PUCKIE/WYBRZEŻE HELSKIE W WARSZAWIE