Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz usług | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)