Załącznik nr 6 do SIWZ – kosztorys | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)