Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)