Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)