SIWZ 41 | Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania)