SIWZ deratyzacja | Wykonanie zabiegów deratyzacji oraz monitoringu pułapek we wskazanych obiektach zieleni (parkach, skwerach, zieleńcach), przy kanałach oraz w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy