Załącznik nr 2B do OGŁOSZENIA | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy