Załącznik nr 2A do OGŁOSZENIA – wzór umowy | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy