Załącznik nr 1C do ogłoszenia | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy