Załącznik nr 1B do ogłoszenia | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy