Załącznik nr 1A do ogłoszenia | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy