Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.