Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 2 zmiana 16.03.2020 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.