Załącznik nr 1B do SIWZ – opis przedmioru zamówienia część 2 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.