Załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 1 zmiana 24.03.2020 | Wykonanie siedmiu kompletnych dokumentacji budowlano-wykonawczych naturalnych placów zabaw wraz ze STWOiR, przedmiarami oraz kosztorysami inwestorskimi.