Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie rozbiórki budynku „Merlin” wraz z uporządkowaniem terenu w parku Pole Mokotowskie w Warszawie, na dz. ew. nr 31 z obrębu 2-01-06